+47 917 90 800  |  mail

Previous slide
Next slide

Upcycling is the process of transforming by-products, waste materials, useless or unwanted products into new materials or products that have a higher quality such as artistic value or environmental value.

DESIGN:   KNUT JENSEN & AAGE IVERSEN

Quarzo

Quarzo is an all-Norwegian natural upcycel product. The original function was as a crucible in the Norwegian solar cell industry, where it was used for shaping hot wafer. When it hardened, the crucibel was crushed and the wafer cut into slices.

Quarzo er et helnorsk naturlig redesignprodukt. Den opprinnelige funksjon var smeltedigel i norsk solcelleindustri til forming, av gladvarm weifer. Når weiferen stivnet, ble digelen knust og weiferen kappet opp i skiver.

An all natural Norwegian product

The quartz used in the crucible comes from Drag in Tysfjord, north of the artic circle in Norway, where it was grinder into powder and cleaned to ensure the highest quality. The powder was then processed and cast into the characteristic crucibles.

Kvartzen stammer fra Drag i Tysfjord i nord-norge hvor den ble malt ned til pul­ver og renset for å sikre den beste kvalitet. Pulveret ble så bearbeidet og støpt om til digler.

1195 units

When Renewable Energy Corporation (REC) shut down Norwegian solar cell production in 2011, there were 1195 crucibles ready made at the factory. Interiørprodukter bought all of them and stored the collection. The production of Norwegian crucibles are discontinued.

Da solcelleselskapet Renewable Energy Corporation (REC) stengte ned norsk produksjon i 2011, ble det stående 1195 smeltedigler. De siste ·av sitt slag og det er ikke lengre noen norsk produksjon. Interiørprodukter kjøpte hele beholdningen.

Upcycling is the process of transforming by-products, waste materials, useless or unwanted products into new materials or products that have a higher quality such as artistic value or environmental value.

Upcycling er prosessen ved å omdanne biprodukter, avfallsmaterialer, ubrukelige eller uønskede produkter til nye materialer eller produkter som har en høyere kvalitet som eksempelvis kunstnerisk verdi eller miljømessig verdi.

Semi transparent light source

The crucibles have a rustic raw surface almost like grains of sand on the outside and glazed on the inside. The matte surface on the outside in combination with the screen being semi transparent, avoids the light to be dazzling in the sphere of the lamp.

Diglene har en rustik rå overflate nesten som sandkorn på utsiden og glassert på innsiden. Den matte overflate på utsiden i kombinasjon med at skjermen er semi transparent, gjør at lyset ikke virker blendende omkring lampen.

Assembled by hand

The Quarzo Pendant is processed and assembled by hand in the workshop in Valnesfjord. Aage Iversen inspects a ready lamp after mounting the light source.

Den enkelte Quarzo lampe blir klargjort og samlet i hånd på verkstedet i Valnesfjord. Aage Iversen inspiserer en ferdig lampe om den fortsatt er i orden etter montering av lyskilde.

Solid suspension

The Quarzo Pendant is heavy and the suspension is custom made in-house to ensure stability. Three heavy gauge wires makes it easy to level perfectly. The solid steel star shaped base, is cut on our water jet equipment.

Quarzo lampen er tung og opphenget utfører vi selv for å sikre stabilitet når lampen henger. Tre solide wirer gjør det enkelt å nivellere den perfekt i balanse. Den stjerneformede base i massivt stål, skjæres på vårt avanserte vannjet utstyr.

The Quarzo pendant has a light appearance in daylight because of its raw surface in white

Quarzo pendlene har et lett uttrykk i rommet med sin råhvite overflate som speiler lyset på dagtid

The process of converting the  material into a lamp is challenging. The Quarzo shades are too hard to be drilled and cracks are easily the result. We cut it on our advanced waterjet equipment able to cut through metal and granite.

Arbeidsprossesen med å omdanne overskuddsproduktet til en lampe er krevende. Quarzo skjermene er for harde til å borre gjennom uten at de går i stykker. Hullet i toppen blir derfor skåret på vårt avanserte vannjet utstyr ved hjelp av en kraftig vannstråle som kan skjære gjennom metall og granitt.

Form or function

“Form follows function” – a famous principle of design dating back to the turn of the last century where architects avoiding redundant decoration of buildings and houses. Instead, they focused on the fact that decoration should have a function rather than just being for decoration.

Should emphasize form or function. or could we have the benefits from both with the Quarzo lamps?

A lamp has a clear function. To give light. A successful design also include form. Some modern lamps are designed with the light source exposed, causing an uncomfortable possibility for our sensitive eyes to stare directly into the light bulb.

Most of the lamps by the Danish designer Poul Henningsen was created by the princip of never be able to see the light source. The classic PH 5 pendant manufactured by Louis Poulsen is probably the most famous product of these ideas. But the same princip in a not so good designed lamp can reduce the light function. The Quarzo Pendant creates a diffused light around the shade and a direct light beam at the open bottom.

Form eller funksjon

“Form follows function” – et kjent prinsipp om design helt tilbake fra det forrige århundreskiftet hvor arkitekter tok et oppgjør med overflødig dekorasjon på bygninger og hus. Istedet fokuserte man på at utsmykning skulle ha en funksjon frem for bare å være til pynt.

Med Quarzo har vi også tenkt om vi skulle vektlegge form eller funksjon. eller kunne vi få begge deler?

En lampe har en tydelig funksjon. Den skal gi lys. Skal designet være vellykket må man også tenke form. Mange moderne lamper har et formspråk som gjør at man kan se direkte inn i lyskilden. Det kan være ubehagelig for våre følsomme øyne å glo direkte på en tent lyspære.

Motsatt er den danske design mester Poul Henningsens prinsipper på de klassiske PH-lamper fremstillet hos Louis Poulsen om at man aldri skal kunne se lyskilden. Utfordringen her kan være at formen kan redusere funksjonen. Vi kjenner det fra en taklampe i metall som kun gir lys nedover. Med Quarzo pendelen oppnår man direkte lys nedover som forsterkes av den blanke innside mens skjermen i kvartsmateriale gir et diffust lys som stråler ut i rommet.

Light source

A Quarzo Pendant mounted with a Philips HUE light source. The lamp can be mounted with different kinds of light sources. Please contact us for further information.

Quarzo Pendant Lamp montert med Philips HUE lyskilde. Lampen kan monteres med forskjellige typer lyskilder. Kontakt oss for å høre nærmere.

Upcycling is the process of transforming by-products, waste materials, useless or unwanted products into new materials or products that have a higher quality such as artistic value or environmental value.

Upcycling er prosessen ved å omdanne biprodukter, avfallsmaterialer, ubrukelige eller uønskede produkter til nye materialer eller produkter som har en høyere kvalitet som eksempelvis kunstnerisk verdi eller miljømessig verdi.

Quarzo Outdoor Light

Identical with its sibling the pendant, we also offer Quarzo as an indoor/outdoor ground based version. The plinth is made of granite from Evjen.

Identisk med pendelen, kan vi levere Quarzo som innendørs/utendørs lampe på granitt sokkel fra Evjen Granitt.

We have tested the crucibles in rough weather conditions. In the warm summer season with sun around the clock. In the cold winter with darkness almost around the clock. Our workshop is situated far north of the artic circle in Norway. The crucibles proved their ability to resist both low and high temperatures. We didn't expect anything else from a product made out of Norwegian rocks.

Specifications

SMALL    Ø 45,5 CM

NATURAL QUARTS

PURITY 99,99%

APP. 14 KG

NOK 22.500

NOK 18.000/EUR 1.800*

MEDIUM    Ø 48,5 CM

NATURAL QUARTS

PURITY 99,99%

APP. 15 KG

NOK 23.750

NOK 29.000/EUR 1.900*

LARGE    Ø 50,5 CM

NATURAL QUARTS

PURITY 99,99%

APP. 16 KG

NOK 25.000

NOK 20.000/EUR 2.000*

*Net/export price Exlusive Norwegian TAX/MOMS

For more information/purchasing please contact us